trang: [1] 2 3
Phiên bản đầy đủ: Tổng Hợp ROM H7-3G

761.355msUsing 2048 kbytes of ram.